079 - 331 84 22

PR-Commissie (PR) – pr@arnoldusvanos.nl


PR staat voor Public Relations en zorgt voor het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Denk hierbij aan het gebruik maken van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen.

  • samen kijken, beoordelen en uitwerken van ideeën,
  • voorstellen en plannen, zoals de flyer/schoolbrochure,
  • Facebook,
  • ideeënbus,
  • website,
  • open ochtend,
  • publicaties in kranten en andere communicatiemiddelen.


Wilt u meer weten of heeft u ideeën die u met ons wilt delen? U kunt ons persoonlijk aanspreken of even e-mail sturen.

 

 

> PR-Leden
> Mediaberichten