Info Onderwijs

In ons onderwijs zoeken wij evenwicht tussen het opdoen van kennis en praktische vaardigheden en het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

De vakken taal, lezen en rekenen
vormen de kern van ons onderwijs. Verder wordt er aandacht besteed aan zaakvakken, sociaal-emotionele vorming, gymonderwijs en creatieve vakken.

Er wordt gewerkt met methodes en leerlingvolgsystemen om de kinderen te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

We werken met een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De leerstof die aangeboden wordt past bij leeftijd en dus bij de groep. Het systeem houdt echter niet in dat er alleen klassikaal gewerkt wordt. We komen tegemoet aan de individuele verschillen tussen leerlingen. We differentiëren voor en tijdens de instructie en bij de verwerking van de lesstof. Daarnaast is het mogelijk om een leerling op een bepaald leergebied een eigen programma te bieden.

Op de Arnoldus van Os wordt er, i.v.m. het leerlingaantal, regelmatig gewerkt in combigroepen. Dit wil zeggen dat leerlingen van 2 groepen samen 1 klas vormen. De leerkrachten op school zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan combigroepen.

Tijdens de lessen zelfstandig werken leren de leerlingen werken aan weektaken. De opdrachten uit deze weektaak kunnen de leerlingen zelfstandig of samen met een maatje uit de groep uitvoeren waardoor de leerkracht de mogelijkheid heeft om extra aandacht te besteden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Informatie voor nieuwe ouders

Leuk dat u de website van onze school bezoekt!
Graag maak ik, directeur Claire Pet, persoonlijk kennis om u:

  • een rondleiding door de school te geven;
  • te vertellen over ons onderwijs;
  • en al uw vragen te beantwoorden.