De zorg

Elke groep heeft 1 of 2 vaste leerkrachten. Naast het lesgeven is de leerkracht de eerst aangewezen persoon die leerlingen (extra) zorg biedt.

Voor sommige leerlingen is het volgen van (delen van) het regulieren onderwijsprogramma (tijdelijk) niet mogelijk. Deze leerlingen hebben aanpassingen nodig in het programma en zijn gebaat bij extra tijd en aandacht van de leerkracht. De zorg die aan deze leerlingen gegeven wordt, moet goed gecoördineerd en ondersteund worden. Het coördineren van zorg is de taak van de IB’er (intern begeleider) op school. Werkzaamheden van de IB’er zijn o.a. het adviseren en ondersteunen van leerkrachten en indien nodig het voeren van gesprekken met ouders en externe instanties.

Op onze school is ook een onderwijsassistent werkzaam. Zij helpt de leerkrachten bij het uitvoerende deel van het geven van de zorg. De onderwijsassistent gaat aan de slag met individuele leerlingen of met kleine groepjes leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Vanaf augustus 2014 is het ‘passend onderwijs’ van kracht. Op basis van handelingsgericht werken wordt er door de school gekeken naar wat leerlingen kunnen en waar ze eventueel nog ondersteuning in kunnen gebruiken. We streven ernaar iedere ingeschreven leerling op school het onderwijs te kunnen bieden dat ze nodig hebben. In het ondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen waar wij goed in zijn.

Mocht het uiteindelijk toch nodig zijn om een leerling onderwijs te geven dat wij niet kunnen bieden dan kan de leerling doorstromen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Alle scholen in de regio werken samen om voor alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Benthuizen valt onder het Samenwerkingsverband Rijnstreek. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.swvrjnstreek.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Leuk dat u de website van onze school bezoekt!
Graag maak ik, directeur Claire Pet, persoonlijk kennis om u:

  • een rondleiding door de school te geven;
  • te vertellen over ons onderwijs;
  • en al uw vragen te beantwoorden.