079 - 331 84 22

-Groep 3/4


Tineke van Arkel 
(werkt op: ma t/m vr)

tinekevanarkel@morgenwijzer.nl

Welkom op de groepspagina van groep 3/4!

In groep 3 leren de kinderen lezen. Het is erg belangrijk om het lezen te stimuleren. Wij leren bij rekenen de cijfers tot 100, optellen en aftrekken tot 20. Maar ook leren we meten en klokkijken. Schrijven is in groep 3 heel belangrijk. Wij kunnen aan het eind van groep 3 alle kleine schrijfletters en cijfers schrijven. Met behulp van thema’s krijgen wij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Groep 4 is een jaar waarin er heel veel nieuwe vakken aan bod komen, maar waar we ook bestaande stof gaan uitbreiden. Het is erg belangrijk om het lezen voort te zetten wat de leerlingen in groep 3 hebben geleerd. De belangrijkste onderdelen van rekenen zijn de onderdelen rekenen tot 100, het klokkijken en de tafels. Aan het eind van groep 4 moeten alle tafels gememoriseerd zijn. Groep 4 leert het schrijven van de hoofdletters. Met behulp van thema’s leren wij in groep 4 meer van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Een nieuw vak dit jaar is begrijpend lezen. Het gaat er bij dit vak om dat de kinderen (door middel van actuele onderwerpen) verschillende tekstsoorten leren te onderscheiden, meer tekstbegrip en een brede woordenschat ontwikkelen en kritisch lezen. Taal en spelling zijn ook nieuwe vakken voor groep 4. Het gaat bij deze vakken voornamelijk om het spellen, woordenschat en het taalbegrip. Een jaar met veel leerzame ontwikkelingen en basisvaardigheden.