079 - 331 84 22

-Groep 6/7

Amber van der Sluis (werkt op: ma, di en wo)

ambervandersluis@morgenwijzer.nl

Deirdre van Puffelen (werkt op: do en vr)

deirdrevanpuffelen@morgenwijzer.nl

Welkom op de groepspagina van groep 6/7!

In groep 6 wordt er verder ingegaan op de leerstof die vorig jaar aan bod is geweest, er zijn geen nieuwe vakken. Wel komen er nieuwe deelgebieden aan bod. Zo krijgen de leerlingen aan het eind van het jaar te maken met werkwoordspelling. Bij het rekenen krijgen ze breuken en cijferen.

Het huiswerk wordt opgevoerd naar 2x een opdracht in de week. Dit kan een werkblad zijn, of een opdracht op de computer. Daarnaast hebben de leerlingen leertoetsen voor de zaakvakken zoals geschiedenis, verkeer, Aardrijkskunde en topografie. Ook houden ze dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt.

Groep 7 is een jaar waarin we druk bezig zijn met de verdieping van de bestaande stof. In groep 7 komt bij werkwoordspelling niet alleen de tegenwoordige tijd aan bod, ook de verleden tijd en het voltooid deelwoord worden aangeboden. Bij rekenen zullen er stappen gemaakt worden met cijferend vermenigvuldigen en delen. Ook worden de breuken uitgebreider behandeld en komt de relatie tussen breuken en kommagetallen voorbij.

De kinderen krijgen 2x per week huiswerk. Dit kan een werkblad zijn en/of een opdracht op de computer. Daarnaast krijgen ze leertoetsen voor de volgende vakken: geschiedenis, topografie, Aardrijkskunde, verkeer en Engels. Ze houden een boekbespreking en een spreekbeurt. Op school maken ze een werkstuk.

We maken ook een start met het traject naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies.

Kortom een jaar waarin we samen hard aan de slag gaan!

Kijk ook eens op mijn Yurlspagina: juf-amber.yurls.net. Hier vindt u o.a. het huiswerk van groep 6/7.