Het Team

Directrice: Jacqueline Langeveld
Intern begeleider: Ellen Verduijn
Schoolondersteuner: Kader Blijleven
Onderwijsassistenten: Rosanne Bout en Quincy van der Jagt

Groep 1/2A: juf Annemarie en juf Patricia
Groep 1/2B: juf Syta en juf Anja 
Groep 3: juf Robin
Groep 4/5: juf Samantha
Groep 5/6: juf Carla en juf Joyce
Groep 7/8: juf Amber en juf Wendy   

Expertises binnen het team:
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en begeleiding plusklas: Amber van der Sluis
Expliciete Directe Instructie (EDI): Danielle Balvert en Wendy Rispens
Coördinator kanjertraining: Syta Meiderwijk