079 - 331 84 22

Agenda

Uniek

Betrokken

Aandacht

Zorg

Begeleiding

Veiligheid

OBS Arnoldus van Os

Kinderen zijn nieuwsgierig, zoeken uitdagingen en willen steeds iets nieuws leren. Ze vragen daarbij om aandacht, zorg, begeleiding en veiligheid. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. De school wil dan ook een veilige en stimulerende leeromgeving zijn.

Klassen

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten.

Nieuws