OBS Arnoldus van Os

Kinderen zijn nieuwsgierig, zoeken uitdagingen en willen steeds iets nieuws leren. Ze vragen daarbij om aandacht, zorg, begeleiding en veiligheid. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. De school wil dan ook een veilige en stimulerende leeromgeving zijn. Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten.

Kinderen zijn wèl verschillend en hebben dus óók verschillende behoeftes. Om aan deze verschillen tegemoet te komen, maken we gebruik van verschillende pedagogische en didactische werkvormen, zoals de dag-en weektaak, uitgestelde aandacht, maatjeswerk en keuzewerk.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief