Missie en Visie

Missie: hier staan we voor als school:

– ‘Werken met plezier aan de beste versie van jezelf!’;
– Leren als hoofddoel;
– Werken aan vaardigheden – samenwerken – zelfstandigheid – doelgerichtheid – planmatig werken;
– Bevorderen sociaal emotionele ontwikkeling – wederzijds respect – positieve insteek – professionaliteit.

Visie: hier gaan we voor als school

Wij stellen ons ten doel om iedere leerling een goede en volledige basis mee te geven voor de toekomst waarbij we, zoveel als mogelijk, aansluiten bij de individuele (onderwijs)behoeftes van de leerling.

De opbrengsten van onze leerlingen sluiten aan bij de populatie van de school.

We creëren een leer- en leefklimaat waarin iedereen gerespecteerd, gewaardeerd en uitgedaagd wordt om zichzelf te ontwikkelen. We gaan uit van positieve aspecten.

School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang. Dat is de basis van een goede samenwerking. Ouders zijn welkom in de school.

Wij werken planmatig, systematisch en onze werkwijze is transparant. We streven naar een doorlopend leer- en leeftraject. We verzamelen en analyseren (leerling)gegevens en stellen daarop onze werkwijze en doelen bij. We informeren betrokkenen jaarlijks over de gestelde doelen, de werkwijze en de resultaten.

Informatie voor nieuwe ouders

Leuk dat u de website van onze school bezoekt!
Graag maak ik, directeur Claire Pet, persoonlijk kennis om u:

  • een rondleiding door de school te geven;
  • te vertellen over ons onderwijs;
  • en al uw vragen te beantwoorden.